Test


Otázka 1/3: Jaký je minimální počet členů statutárního orgánu.

a) Minimálěn tři členové. Předseda, místopředseda a člen.

b) Minimálně dva členové. Předseda a místopředseda.

c) Minimálně jeden člen - předseda.

d) Minimálně jeden člen, avšak musí na danou činnost mít živnost.

e) Minimálně pět členů.