Test


Otázka 1/3: Jaká je lhůta platnosti ověření bytových vodoměrů?

a) 6 let pro vodoměry studené vody a 4 roky pro vodoměry teplé vody

b) Pro bytové vodoměry studené i teplé vody je platnost ověření 4 roky od data instalace vodoměru (pokud se vodoměr nainstaluje v lednu roku 2021, bude platný do konce roku 2024).

c) Pro bytové vodoměry studené i teplé vody je platnost ověření 5 let od data ověření (pokud se vodoměr ověří v lednu roku 2021, bude platný do konce roku 2025).

d) Pro bytové vodoměry studené i teplé vody je platnost ověření 4 roky od data ověření (pokud se vodoměr ověří v lednu roku 2021, bude platný do konce roku 2024).

e) Pro bytové vodoměry studené i teplé vody je platnost ověření 5 let následujících po roce ověření (pokud se vodoměr ověří v lednu roku 2021, bude platný do konce roku 2026).